Billedet på sidehoved

"Grib hinanden i at gøre noget godt"

Friskolen i Skive

Faktuelle oplysninger

Gennemsnitlig klassekvotient

Klasserne i bh. kl.- 6. kl. har 18 elever

I 7.-9. klasse optager skolen yderligere 2 elever, hvis den enkelte klasse kan rumme det.

Karaktergennemsnit

Skolen er prøve- og karakterfri

Overgangsfrekvens til anden uddannelse

Efter skolens 9. klasse vælger vores børn at gå videre til:  

  2015 2016 2017
10. klasse 14  82 % 10  56 % 11  61%
EUD 0   0% 1   6% 2   11%
Gymnasiale udd. 3  18% 6   33 % 4   22%
Andet 0   0% 1   6% 2   11%