Billedet på sidehoved

"Grib hinanden i at gøre noget godt"

Friskolen i Skive

 

Referater fra bestyrelsesmøder uploades under Nyt fra kontoret i Forældreintra.

Man kan ved henvendelse til skolens kontor altid få udleveret kopier af referaterne.

Bestyrelsen har tilknyttet en klasserepræsentant til hver klasse. Det er også altid muligt at henvende sig til denne i anliggender, der hører under bestyrelsen.