Karin Hyldebrandt er tidligere lektor på Skive Seminarium. Hun er valgt 1. gang af forældrekredsen i april 2012.

Karin er certificeret i henhold til gældende lovgivning.

Tilsynsrapport 2017 / 18

Friskolen i Skive

Fredensgade 11, 7800 Skive

Skolekode: 779 015

Tilsynsførende: Karin Hyldebrandt

 

I dette skoleår har jeg besøgt skolen  den 10. oktober 2017 og 17. januar 2018.

Den 10. oktober var hele skolen godt i gang med en temauge: ”Frikøbing”.

Den 17. Januar overværede jeg undervisning i:

Ad 1. Jeg har gennem overværelse / deltagelse i undervisningen samt samtaler med lærerne og ledelsen oplevet at det faglige niveau i ovenstående fag er meget tilfredsstillende. Jeg oplever velforberedte lærere med stort engagement i og motivation for at lære eleverne fagligt stof. Lærernes motiverende drivkraft smitter af på eleverne, som overvejende er nysgerrige og arbejder seriøst med fagenes faglighed. Undervisningsmaterialerne er varierede og velvalgte i forhold til elevernes forudsætninger og undervisningens mål.

Ad 2. Jeg har orienteret mig på skolens hjemmeside, og set på de enkelte klassetrins skemaer m.m.. Jeg har talt med ledelsen om skolens tiltag og tanker i forhold til skolens samlede undervisning. Skolen ønsker at gøre eleverne indstillet på læring. I skolens værdigrundlag er nøgleordene for skolens læringsrum trivsel, dannelse og faglighed. Skolens samlede undervisningstilbud er godt og bredt og der arbejdes med varierede undervisningsformer og evaluering.

Ad 3. Opdragelse til demokrati og dannelse af det enkelte barn er i fokus her. På Friskolen i Skive har det altid været og er stadig en vigtig del af skolens kultur at vægte elevernes stemme højt i hverdagen. Skolens værdigrundlag starter med:  ”Friskolen i Skive er en børneskole – træd varsomt thi her bliver mennesker til”. I det øjeblik man træder ind på skolen oplever man skolens demokratiske værdier skinne igennem i ord og handling hos såvel store som små elever.

Ad 4. Undervisningssproget er altid dansk på alle trin og alle fag undtagen – selvfølgelig i engelsk og tysk.

Mit indtryk er stadig at skolen fungerer optimalt fagligt / pædagogisk og socialt samtidig med at jeg med glæde kan konstatere at skolens leder og lærere hele tiden er på jagt efter at fastholde og udvikle den gode skole, som findes her. Lærerne har gode muligheder for at få faglig og/eller pædagogisk efteruddannelse, hvilket også bliver udnyttet.

Jeg kan som tilsynsførende med sikkerhed rapportere at alt ”står mål med undervisningen i Folkeskolen” – og mere til!

 

Kort orientering om mine besøg på skolen i dette skoleår.

 

Besøg den 10. oktober.

Det er nummer to dag i temaugen ”Frikøbing”. Alligevel starter dagen – heldigvis - med morgensang. Vi synger ”Lyse nætter” med tekst af Alberte Winding og musik af Aske Bengtson. Markus har bliver 15 år i dag, og det skal også fejres med skolens fødselsdagssang. Efter forskellige meddelelser sang vi ” En kastanjemand”.

Herefter var der travlhed med at få åbnet de forskellige værksteder og boder samt banken, biografen og nyhedsredaktionen.

Som alle andre måtte jeg arbejde mig til købekraft i form af møntenheden ”Fritter”. Jeg var heldig at  blive ansat i banken til at producere pengesedler. Mine ”kollegaer” var elever fra flere forskellige klassetrin. Banken havde erfaret at der var mangel på små møntenheder, så det var dem vi skulle producere. Efter en periode på en velfungerende arbejdsplads fik jeg udbetalt ”Fritter”, så jeg kunne komme ud i ”Frikøbing” og shoppe, gå i biografen og spise på Street Food. Der var mange muligheder for at bruge sine ”fritter” – f.eks. i Grafisk Værksted, Beholderværkstedet, Træværkstedet, Planteboden, Sy og Sten, Wellness, Cykelværkstedet, Gammelt til Nyt, Biografen eller Aktivitetscenteret, hvor man bl.a. kunne lægge puslespil på tid eller gennemføre en aktivitetsbane i salen. Jeg gik i Biografen og så ”Buldermanden” fra 1995, fik ordnet hår i Wellness – salonen og købte fine ting i Grafikgiraffen og Friske blomster. Alle steder var der en optagethed, en fantastisk service og en iver for at gøre sig umage. I de producerende værksteder arbejdede eleverne meget kreativt.

En emneuge som denne har mange kvaliteter i forhold til at udvikle den sociale, kreative og faglige kompetence. For nogle elever er det et skridt væk fra den trygge hverdag og for andre er det et kærkomment anderledes åndehul. Begge dele vil i den grad bidrage til elevernes almene dannelse.

 

Besøg  den 17. januar.

Dagen begyndte – som altid - med morgensang. Vi sang først Linedanser og derefter Ridder Lykke. En dejlig måde at begynde dagen på i samvær med elever, lærere og nogle forældre.

 

6. kl. P-fag: Eleverne lægger deres mobiltelefoner på Mobilhotel, som er et skab hvor der er plads til alle mobiltelefonerne. Skabet kan låses.

Klassen er i gang med at lære teknikker i et computersystem (Pow Toon), hvor de kan lave bøger. Der kan arbejdes med foto – lydfiler, tegneserier og videoklip. Målet er at eleverne skal få indsigt i og viden om en anden mulighed for præsentation / formidling, som bl.a. kan bruges i forbindelse med Projektopgaven. Power Point har tidligere væres det mest foretrukne middel. Der arbejdes godt. Eleverne er optaget af det og er gode til at hjælpe hinanden ind imellem.

 

0. kl. Jeg åbner døren lige så forsigtigt ind til klassen. ”Hej Karin” råber en dreng hen imod mig med et stort smil. Sikke en dejlig velkomst. Klassen arbejder med Fastelavns opgaver. Nogle farvelægger tegninger og andre trækker skiftevis en perle og en filtcirkel på tråd. Farverne på perler og filtskiver bliver valgt med omhu. Det bliver til en lang ”hale” og eleverne får trænet finmotorik. De sidder og små – snakker med dem de sidder ved siden af og arbejder fint samtidigt. Fantastisk med et så dejligt arbejdsmiljø i 0.kl.

 

3. kl. Dansk: Klassen arbejder med at fortælle og formidle en historie. Læreren og klassen repeterer hvad fortælleren og tilhørerne skal huske. To elever fortæller ”De heldige krokodiller”. Efter hver formidling evaluerer resten af klassen ved at fortælle hvad fortællerne var gode til. Der var en ivrighed for at fortælle og tre drenge havde selv skrevet deres dyrefabel og formidlede ”Skildpadden og musen” med en fortæller og to der spillede henholdsvis skildpadde og mus.

Der var virkeligt fine præstationer af såvel formidlere som tilhørere og læreren fortalte sine elever at hun var helt rørt over hvad de havde præsteret i dag.

 

9. kl. Dansk: Her arbejdes der med Herman Bang og Det moderne Gennembrud. Læreren leder en rigtig faglig fin samtale med eleverne. Der bliver gået i dybden. Der tales om personkarakteristikker, mandetyper og homoseksualitet. Emnet belyses nutidigt gennem musikken via Jooks `s ” jeg vil ha` en rapper” og L.O.C.`s ”Hun vil ha`en rapper”. En flot varieret undervisning der motiverede eleverne.

 

8. kl. Tysk: Læreren taler kun tysk til eleverne. De læser ”Sneewittchen”. Parvis øves nye ord på tysk og dansk. Herefter lytter eleverne til eventyret, som læses op. Parvis skiftes eleverne til at læse op og oversætte. Herefter arbejder de med en opgave hvor billede og tekst skal sammenkobles. Eleverne arbejder godt og seriøst med opgaverne.

Det har – igen i år - været en fornøjelse at opleve det store engagement, og smittende glæde de ansatte og ledelsen har ved at lave god skole. Ligeledes er det godt at se den dejlige nysgerrighed og lyst til læring som børnene udstråler og ikke mindst at mærke, se og høre den gode stemning i hele huset. Der bliver med grundighed værnet om skolens værdier i alt hvad der foretages. Bliv ved med det.

 

 

 

Tak for i år og alle de forgangne år!

Risskov, den 10. april 2018.

Med venlig hilsen

Karin Hyldebrandt

PS. Jeg glæder mig til og håber på at skolen får sin idrætshal. Det vil klæde skolen og fuldende rækken af flotte faglokaler.